Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Luft


NITROGEN OG OXYGEN
CARBONDIOXID, CO2
HYDROGEN
ÆDELGASSERNE OG KEMISK BINDING
CAFE: KAN KÆMPEINSEKTERNE KOMME IGEN?

For en astronaut er det fantastisk at se ned på Jorden. Fra nogle hundrede kilometers højde ses luften omkring Jorden som et tyndt, lyseblåt lag. Den blå farve opstår, når sollyset spredes i luften omkring Jorden. Normalt siger man, at rummet begynder i en højde af 100 km over Jordens overflade, og under denne højde findes 99,9999 % af al luft på Jorden. I forhold til Jordens størrelse er luftlaget meget tyndt. Hvis Jorden var på størrelse med en fodbold, ville luftlaget kun være 1-2 mm tykt.
Hvilke stoffer findes i luften?

Kan man som bjergbestiger komme op på de højeste bjerge uden at medbringe luft i trykflasker?

Hvad er et molekyle?

Hvordan giver man kunstigt åndedræt på hospitalerne?

Kan luften i klassen være årsag til, at elever gaber i skolen?

NITROGEN OG OXYGEN