Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Af Lis Buch Sørensen

Bæredygtig energiforsyning handler i fremtiden ikke kun om produktion af energi på en bæredygtig måde ved hjælp af vedvarende energikilder. Det handler i høj grad også om vores måde at producere, udnytte, distribuere og forbruge energi, så levemulighederne ikke forringes for kommende generationer.

Når man taler om at producere energi, omdanner man den energi, der er i fx olie, kul og gas (kemisk energi) til en energiform, som forbrugerne kan bruge, som el-energi eller varmeenergi. I fremtiden skal vi mennesker blive bedre til at udnytte den energi, vi omdanner under energiproduktionen, og den energi, som bliver forbrugt af forbrugerne.

Når man distribuerer energi, så transporterer man energi ud til forbrugerne. Det sker gennem højspændingsledninger og varmerør.

Forbruget af energi er den mængde energi, som boliger (husstande) og virksomheder forbruger. Virksomheder skal have strøm til maskiner. Derudover er der også et stort energiforbrug forbundet med transport til biler, busser, transport af varer (lastbiler), toge, skibe og fly. I boliger bruger man energi til varme, lys og elektriske apparater.

Verdens energiforbrug har i mange år været stigende. Dette skyldes en især en stor befolkningstilvækst, som resulterer i et stigende energibehov.

Sideløbende med befolkningstilvæksten sker der en øget urbanisering, hvilket stiller krav om en anden energiforsyning, da flere mennesker flytter fra landet. På landet kan man i større grad være selvproducerende med energi i forhold til byerne, hvor denne mulighed ikke er så oplagt. Derudover er der en øget brug af teknologi i vores hverdag. Brugen af nye teknologier kan på den ene side øge vores energiforbrug. Men nye teknologier kan også formindske det gældende energiforbrug. Så der kan være både fordele og ulemper ved brugen af nye teknologier.

Alt dette gør, at der er behov for at nytænke vores måde at bruge energi på, hvis man i fremtiden skal kunne skaffe nok energi. Det handler om en mere effektiv måde at producere energi på med fokus på de vedvarende energikilder. Vi skal være bedre til at distribuere og oplagre vores energi. Og så skal vi være bedre til at udnytte vores energi på en hensigtsmæssig måde.

Til toppen