Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Årsplaner


Med udgangen af dette skoleår vil indholdet i denne portal være lagt over i en ny platform, og den gamle udgave bliver lukket. Når du laver din årsplan for næste skoleår, er det derfor vigtig, at du kun bruger den nye udgave af portalen.

Indtil den 27. juni vil du både have adgang til den gamle og den nye udgave af portalen. Du kan altså fortsat arbejde med den gamle udgave resten af dette skoleår, samtidig med at du planlægger det nye skoleår i den nye udgave. 

Den 27. juni lukker vi for den gamle udgave.

Gå til ny udgave


________________________________________________________

En årsplan for undervisningen i fysik-kemi med udgangspunkt i portalen for fysik-kemi kan se ud på mange forskellige måder og skal udarbejdes med hensyntagen til den enkelte klasse og til lærerens undervisningsstil.

Det er muligt at plukke i øvelserne, så der lægges større eller mindre vægt på elevernes selvstændige arbejde med faget. Portalen er udviklet, så der kan varieres både med hensyn til antallet af variable parametre, fx tryk, temperatur, strømstyrke etc. i de eksperimentelle øvelser og med hensyn til antallet af frihedsgrader generelt.

Nogle elever får det største udbytte af undervisningen, hvis de arbejder med relativt lukkede øvelser, mens andre kan arbejde med åbne opgaver, der stiller større krav til faglig viden og kreativitet. Foruden at være et krav til læreren er årsplanerne en oplagt mulighed for at informere både elever og forældre om indhold, mål og metoder i undervisningen.

Årsplanerne kan sendes hjem med eleverne, de kan præsenteres i forbindelse med skole-hjemsamtaler, eller de kan præsenteres for den samlede forældregruppe på et forældremøde. Her kan forældrene desuden stille spørgsmål, og læreren har lejlighed til at rydde eventuelle misforståelser af vejen med det samme. Under Forældremøder findes mere hjælp til planlægning af forældremøder.

En god årsplan giver læreren mulighed for at kunne overskue årets undervisning, og læreren kan derved have tjek på elevernes udvikling af kompetencer. Samtidig kan elever og forældre se mål, indhold og metoder i undervisningen.

Årsplanerne følger portalens opbygning. Det vil slet ikke være muligt at nå alle øvelser, så her må læreren og evt. eleverne vælge ud.

Årsplanerne kan hentes som word-fil, hvorefter læreren selv kan slette de øvelser, der evt. skal fravælges, tilføje andre aktiviteter og evt. justere emner/aktiviteter og andet undervejs. En plan er således ikke et færdigt stykke arbejde, der kan holde skoleåret ud. Den erfarne lærer ved, at ”en plan laver man for at kunne ændre den”. Først når skoleåret går på hæld, ved man, hvordan året kom til at se ud.

Andre årsplaner, fx til 10. klasse, kan også laves via planlæggeren. HUSK selv at indsætte de fællesfaglige fokusområder I vil arbejde med. Det kan kræve, at nogle forløb udgår.