Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Om portalen

Portalen fysik-kemi.gyldendal.dk er enkelt bygget op og nem at navigere i for både elever og lærer. De primære navigationsmuligheder ligger i fanebladene øverst på siden og i venstremenuerne.

I fanebladet 'Forløb' finder man de faglige forløb i venstremenuens øverste niveau, og på næste niveau finder man emnerne, cafeen og evalueringen, der knytter sig til de enkelte forløb.

I emnerne navigerer man i højremenuens bokse, som sætter struktur på selve emnet, de tilhørende øvelser, eventuelle resurser og redskaber samt lærervejledningen, som kun er synlig for læreren.

Ikoner
Lærerhenvendte

Ikon Forklaring

Lærerresurse - forløb
Her findes lektionsplaner, supplerende baggrundsviden, og tips til hvordan man kan arbejde med tekst og begreber.

Øvelsesvejledning med facit
Her findes en uddybende vejledning i forhold til øvelserne, samt facit hvor det er muligt.


Elevhenvendte

Ikon Forklaring

Læringsmål
Elevhenvendte læringsmål for de enkelte emneforløb.
Alle forløb afsluttes med en samlet evaluering af læringsmålene.

Opslag
Indeholder grundtekster, faktabokse og illustrationer.

Interaktiv opgave
Tjek dig selv opgaver og tip-15. Rettes automatisk. Kan deles med lærer.
Øvelse/forsøg/projekt
i-ark som udfyldes på skærm. Kan deles med lærer, gemmes og udskrives.
Video af eksperiment/animationer

Forløb
Fanebladet 'Forløb' er portalens kerne, som har en fast opbygning. Det er her man finder de fire tilknyttede emner, en cafe samt en afsluttende evaluering på hele forløbet. 

Emnerne består af didaktiserede faglige tekster henvendt til eleverne, billeder, videoer, animationer, opgaver, praktiske øvelser, evaluering samt lærervejledning.

Forløbene under I og II vil være passende at benytte i 7. og 8. klasse. Forløbende under III vil være passende at benytte i 9. og 10. klasse.

FYSIK
I
Start på fysik
Stofegenskaber
Tryk og opdrift
Elektricitet
II
Sol, Måne og stjerner
Magnetisme
Energi
Lyd og lys
III
Atomfysik
Himmel og jord
Energi paa vej
Elektronik og styring 
KEMI
I
Start på kemi
Stoffer i hverdagen
Grundstoffer og kemiske forbindelser
Ild
II
Luft
Metaller og ioner
Syrer og baser
Global miljøkemi
III
Kemiske metoder
Kemisk produktion
Madens kemi
Kemi, menneske og samfund 


Mediebibliotek
I Mediebiblioteket kan portalens billeder, animationer og videoer søges frem med avancerede søge- og filtreringsmuligheder. Det er nyttigt for læreren, hvis man vil have en oversigt over de illustrationer, der knytter sig til et  et forløb eller emne, og når man vil bruge en illustration i en anden sammenhæng, end der hvor den optræder. Eleverne kan bruge mediebiblioteket til at finde illustrationer til deres opgaver og rapporter.

Øvelser
Under fanebladet "Øvelser" ligger alle forløbenes øvelser samlet under hvert forløb. Her kan man vælge mellem øvelser i klassen, i laboratoriet eller evalueringsøvelser. Man kan skrive direkte i øvelserne og alt gemmes automatisk på øvelsen, således at man kan fortsætte på et senere tidspunkt. Øvelserne kan også gemmes lokalt som pdf eller sendes som mail til læreren.

Tjek
I fanebladet ’Tjek’ har man direkte adgang til alle forløbenes interaktive evalueringsopgaver. Opgaverne er af forskellig karakter, fx multiple choice, tipskupon, match begreb og definition osv. Fælles for dem er, at de løses direkte på skærmen, hvor eleven også får svar og resultater.

Opgaverne løses ved, at man fx markerer det eller de rigtige svar. Hvis man ikke kan svare, kan man få vist facit, hvilket dog tæller som forkert besvarelse. Opgaver, som kun er delvist besvaret, kan man vende tilbage til og færdiggøre. Når man er færdig med sin besvarelse, klikker man på 'Afslut', og man får derefter sit resultat vist.

Det er også her eleverne kan få overblik over de vigtigste begreber og sammenhænge, der er benyttet i forløbene.

Tjek kan derfor være en hjælp til repetitionslæsning inden afgangsprøven.

Værktøjer
Under ’Værktøjer’ ligger bl.a. Gyldendals små opslagsbøger - Fysik/kemi, der forklarer fysik-kemi-faglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er opbygget alfabetisk ud fra overordnede emner, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op.

Det er også under værktøjer, at det interaktive periodiske system ligger.

Notesbogen
Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med de enkelte emneforløb. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks.

Værd at vide om Notesbogen:

  • Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

  • Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Værktøjer.

  • Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.

  • Eleverne kan kopiere fagtekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med teksterne.

  • Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.

  • Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren ved klik på netværksikonet øverst til højre.