Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Om forløbene

Undervisningsforløbene på fysik-kemi.gyldendal.dk dækker tilsammen færdigheds- og vidensmålene for fysik-kemi i udskolingen (Fælles Mål).

Alle forløb indeholder elementer fra de fire kompetenceområder:

  • Undersøgelse 
  • Modellering
  • Perspektivering
  • Kommunikation 

Med lærerværktøjet Planlæggeren er det muligt at få et overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål de enkelte forløb indeholder.

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig faglig og didaktisk progression i arbejdet med de fysiske og kemiske emner. Materialets fleksible opbygning giver dog også mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev. 

Progressionen i de enkelte emneforløb vises i højremenuen. Alle emner indledes med en målbeskrivelse og hele forløbet afsluttes med et større eller mindre projekt, en cafe og en evalueringsdel.  

Alle forløb indeholder flere resurser. Det er fx videoer, øvelser, billeder, ekstra interaktive opgaver eller lignende.