Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
Nye faresymboler
2015
Det periodiske system
Pdf
Det periodiske system
Isotopkort
Pdf
Fysik-kemi Lex
Opslagsværk med fysik-kemifaglige begreber
Geografi Lex
Opslagsværk med begreber i geografi
Biologi Lex
Opslagsværk med begreber i biologi
Søg i portalen

Nyt på fysik-kemi.gyldendal.dk


Fællesfaglige fokusområder
Nyt fællesfagligt forløb - En rejse i rummet, er tilgængeligt under forløb.
 
Nyt forløb - Programmering

Forløbet tager udgangspunkt i det visuelle program Scratch, som gør det nemt og sjovt for eleverne at programmere. Gå til forløbet Programmering.

Fællesfaglige fokusområder
Nyt fællesfagligt forløb - Jordskælvskatastrofen i Japan i 2011, er tilgængeligt under forløb.  
Quiz og byt
Quiz og byt er en enkel aktivitet, der gør eleverne aktive. Eleverne bruger fagordene, og de repeterer de vigtigste ting i et emne.
Læs mere om quiz og byt.
 
Fællesfaglige fokusområder
Alle seks fællesfaglige fokusområder er nu tilgængelige under forløb.
 
Læringsmål og tegn på læring
Alle forløb har nu fået tilføjet forslag til læringsmål og tegn på læring som redigerbare word-dokumenter. Læringsmålene og tegn på læring ligger under lektionsplanerne. Se et eksempel her.
 
Lærerværktøj: Planlæggeren
Værktøjet Planlæggeren er nu opdateret med færdigheds- og vidensmålene fra Forenklede Fælles Mål. Du finder Planlæggeren her.
 
Fællesfaglige fokusområder
Det første af foreløbig seks fællesfaglige fokusområder, Drikkevand – en global udfordring for fremtidige generationer, er nu tilgængeligt.
 
Lektionsplaner på alle forløb

Samtlige forløb har nu fået tilføjet lektionsplan, som angiver antal lektioner, hvilke tekster der bør gennemgåes og hvilke øvelser/tjekopgaver der indgår. 
Lektionsplanerne ligger under Lærerresurse i de enkelte forløb - se fx her
 
Interaktive evalueringsopgaver

Der er blevet tilført ca. 100 nye opgaver.
Antallet af opgaver er nu over 170.

Se dem alle samlet under TJEK.
 
Opslagsværk: Fysik-kemi Lex
Opslagsværket Fysik-kemiLex er altid lige ved hånden og giver definitioner og uddybende forklaringer på fysik-kemifaglige begreber. Du finder opslagsværket under VÆRKTØJER.
Tværfaglige nyhedsartikler
Der vil løbende blive lagt en aktuel tværfaglig artikel på portalen. Artiklerne vil kunne handle om alt lige fra ebolaudbrud til fx oversvømmelse og hungersnød. Du finder nyhedscafeen her.
Lærerværktøj: Planlæggeren
Værktøjet Planlæggeren giver dig mulighed for at sammensætte din årsplan ud fra portalens forløb og få overblik over, hvilke trinmål de enkelte forløb understøtter. Du finder Planlæggeren her.
Forslag til årsplaner
Der er udarbejdet forslag til årsplaner, der kan hentes som wordfil. Læreren kan efterfølgende justere og tilpasse årsplanen. Du finder årsplanerne her.
Interaktive evalueringsopgaver
Alle forløb har fået tilknyttet interaktive evalueringsopgaver, hvor eleverne kan få testet deres viden om og forståelse af emnet. Eleverne får feed back, og vil også kunne sende resultatet til deres lærer. Alle opgaver er samlet i fanebladet TJEK, hvor der løbende vil blive lagt flere opgaver ind.
Notesbog på Gyldendals fagportaler
Med Notesbogen kan eleven arbejde med det faglige stof direkte på Gyldendals fagportaler. Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.
Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under "Værktøjer".
Tilpas skriften på fagportalerne
Med skriftmenuen kan du selv indstille størrelsen og udseendet på skriften i indholdsfeltet på Gyldendals fagportaler. Du har mulighed for at vælge mellem skrift med eller uden fødder – samt at øge størrelsen på skriften.